Registrace

§ 1 Obecné

(1.) Diskusní fórum je komunitní služba umožňující hráčům hry Život v Bradavicích komunikovat mezi sebou. Dále se zde nachází důležité informace k chodu hry.
(2.) Registrovat na fóru se může kdokoli, kdo souhlasí s těmito pravidly; pravidla jsou závazná pro všechny registrované uživatele. Administrátoři si vyhrazují právo pravidla upravovat a doplňovat dle uvážení. Na změny pravidel budete upozorněni.
(3.) Je přísně zakázáno svým chování či svými příspěvky a texty porušovat platné zákony České republiky.
(4.) Je zakázáno, aby uživatelé ve svých příspěvcích hanobily rasu, víru či jinak urážely jiného/jiné uživatele fóra.  
(5.) Příspěvky  (tj. text, obrázky, odkazy, atd.) nesmí obsahovat žádné rasistické, násilnické, erotické, vulgární ani jiné příspěvky, které odporují dobrým mravům. Toto pravidlo se vztahuje i na veškerý další obsah uživatelského profilu a to jsou: Soukromé zprávy, osobní obrázek ("avatar"), osobní text uživatele.
(6.) Zákaz příspěvků bez věcného obsahu (SPAM) s výjimkou témat k tomu určených v sekci Pokec.
   (6.1) Zákaz zbytečného odesílání několika odpovědí za sebou, takové přispívání je pak považováno za spam; fórum pro takový účel disponuje funkcí „editovat příspěvek“.
   (6.2) Je zakázano odesílat příspěvky bez věcného obsahu ve vícero tématech (např. v pěti tématech)  v krátkém časovém úseku (např. během 30 minut). Takové jednání je považováno za SPAM.
(7.) Při zakládání nového tématu dbejte na výběru vhodného názvu. Název by měl vystihovat povahu obsahu.
Přiklad špatně vybraných názvů: pls help, pomoooooc, hlasovani, muhahaha, asdh apod.
   (7.1) Před založením tématu je vhodné se prvně podívat zda téma podobné či stejné povahy už není založeno; fórum pro takový účel disponuje funkcí „vyhledat“. Duplicitní témata mohou být považovány za spam.
(8.) Je zakázáno zveřejňovat osobní informace jakéhokoli uživatele (reálná jména, adresu uživatele, jména herních postav uživatele, e-mailové adresy, případně další kontaktní údaje) bez jeho předchozího souhlasu.
(9.) Je přísně zakázáno úmyslné poškozování diskusního fóra.
(10.) Uživatelé fóra jsou povinni hlásit chyby fóra a porušování pravidel fóra. Zneužívání chyb bude trestáno.§ 2 Administrátoři  a Moderátoři fóra

(1.) Administrátor je nejvyšší autorita tohoto diskusního fóra. Je oprávněn:
- Měnit přístupy všech uživatelů fóra
- Upravovat příspěvky a témata, případně je mazat nebo zamykat
- Postihovat uživatelé fóra za nedodržování pravidel fóra např. znemožnit jim přístup na fórum na dobu libovolně dlouhou („banovat“) nebo znemožnit jim přispívat na fórum („umlčet“).
(2.) Moderátor je druhá nejvyšší autorita diskusního fóra. Proti rozhodnutí moderátora je možné se odvolat k administrátorovi fóra. Jsou oprávněni:
- Měnit některé přístupy uživatelů na fóru
- Upravovat příspěvky a témata, případně je mazat nebo zamykat
- Postihovat uživatelé fóra za nedodržování pravidel fóra např. Znemožnit uživateli přispívat na fórum ("umlčet").
(3.) Další autoritou fóra jsou členové herního RT a po nich členové herního PT. Dohlíží na dodržování těchto pravidel a v případě jejich porušení informují moderátory/administrátora.
(4.) Je přísně zakázáno vydávat se (nejen) na diskusním fóru za člena jakéhokoliv herního týmu nebo týmu fóra (HT, PT, RT, Administrátora, Moderátora,...).
(5.) Taktéž je přísně zakázáno obcházet a pokoušet se obcházet rozhodnutí administrátora či moderátora.§ 3 Uživatelské profily

(1.) Každý uživatel má nárok na jeden profil, pokud autority diskusního fóra neurčí jinak.
(2.) Pokud uživatel fóra vlastní postavu ve hře ŽvB, je povinen pojmenovat svůj účet jménem postavy. Pokud si již založil účet s odlišným jménem, je možné si zažádat o změnu v tématu na webové adrese http://forum.zvb.cz/diskuze/index.php?topic=6839, případně soukromou zprávou administrátorovi fóra.§ 4 Tresty

(1.) Administrátoři a Moderátoři mají právo trestat uživatele za porušování pravidel fóra na základě svých pravomocí a vážnosti přestupku. Tresty mohou trvat po určitou dobu nebo být pernamentní. Tresty jsou:
- Omezení přístupu do určitých sekcí fóra.
- Omezení přispívaní na fóru ("umlčení").
- Omezení přístupu na fórum.
(2.) Proti trestu se můžete odvolat k administrátorovi fóra.Složení Administrátorů a Moderátorů fóra

- Admini a Moderátoři, které uživatelé mohou kontaktovat

Administrátoři:
- Bc. Vodacek je osel
- Ben Thruffle
- Theodhor Thorinson

Moderátoři:
- Sarah Senter
- Trixi