Hráči - Provoz > Herní události

Kurzy

(1/2) > >>

Sarah:

Lékúzelnícky Kurz
Nemocnica sv. Munga pre čarovné choroby a zranenia v spolupráci s Ministerstvom mágie otvárajú už tradičný lékúzelnícky kurz. Na kurz sa môžu prihlásiť všetci lekársky praktikanti, ktorí splnili 2 roky praxe v lékúzelníckej oblasti a majú splnené aspoň OVCE zo základných predmetov všeobecného štúdia (Bylinkárstvo, Premieňanie, Kúzelné formule, Obrana proti čiernej mágii, Lektvary). Kurz bude zakončený skúškou, po ktorej splnení získa účastník certifikát lékúzelníka všeobecného oboru.
Prihlásiť sa môžete na Ministerstve mágie v prvý deň kurzu. Prineste sebou svoje Hodnotenie OVCE a potvrdenie o praxi.
Termín kurzu: prvý utorok - piatok v auguste 2007 (3.-6.4.2018), 19:30 na Ministerstve mágie
Poplatok: 40g

Sarah:

Zverolékúzelnícky kurz
Inštitút zverolékúzelníckeho vzdelania v spolupráci s Ministerstvom mágie vyhlasujú verejný zverolékúzelnícky kurz určený pre všetkých kúzelníkov a čarodejnice, ktorí by sa radi zamestnali v oblasti zverolékúzelníctva. Kurz poskytuje základné znalosti zverolékúzelníctva, ktoré by mal ovládať každý začínajúci praktikant zverolékúzelníctva. Do kurzu sa môžu prihlásiť všetci kúzelníci a čarodejnice, ktorí spĺňajú základné podmienky a to vzťah k zvieratám a kúzelným tvorom, túžba po práci s nimi v oblasti ošetrovania a starostlivosti a hlavne splnené skúšky OVCE minimálne na známku P z nasledovných predmetov: POKT, Bylinkárstvo, Kúzelné formule a Lektvary. Celý kurz je zakončený skúškou, po ktorej splnení je kandidátovy vystavený certifikát o splnení kurzu.
Trvanie kurzu je 4 dni.
Termín začiatku kurzu je 12.8.2007 (7.4.18) o 19:30 na Ministerstve mágie.
Poplatok za kurz činí 40 galeonov.

Pokial máte záujem, môžete sa prihlásiť ku kurzu zaslaním prihlášky na adresu "Odbor kouzelnického vzdělávání", kam môžete smerovať i všetky vaše dotazy ohľadom kurzu.
Prihláška musí obsahovať:
1. celé meno kandidáta
2. hodnotenie OVCE k nahliadnutiu (bude zaslané späť)
3. poplatok 40g

Sarah:

Profesorský a vychovávatelský kurz
Odbor kúzelníckeho vzdelávania, ako už tradične, aj tento rok otvára kurz pre nových profesorov a vychovávatelov. Kurz sa delí podla odboru na profesor a vychovávatel. Kurz je v trvaní jedného školského roka a je zakončený skúškou, po ktorej úspešnom ukončení dostáva účastník certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Mnohé z kúzelníckych škôl, predškôl a škôliek bez tohoto kurzu svoj personál nezamestnávajú. Preto neváhajte a prihláste sa už dnes! Prihlášky sú otvorené do 31.8.2007 (15.4.2018) vrátane. Po tomto termíne už zápis nebude možný.
Prihláška musí obsahovať:
+ Meno a priezvisko
+ Výpis kurzov, na ktoré sa hlásite (vychovávatel/profesor + volitelné kurzy pre odvetvie profesor)
+ Opis hodnotenia OVCE (alebo originál, ktorý vám po vyhotovení kópie zašleme späť)
+ Overené potvrdenie o praxi v odbore (nepovinné)

Platbu za kurz je možné zaslať po vystavení ceny sovou alebo priamo na mieste kurzu, prvú hodinu.
Svoje prihlášky zasielajte na adresu "Odbor kouzelnického vzdělávání"

Zoznam volitelných kurzov pre odvetvie Profesor:
Volitelné kurzy na určité predmety
(pozn. číslo v zátvorke znázorňuje počet prednášok a cvičení)
Teoretické predmety
Astronomie (3/0)
Dějiny (3/0)
Studium mudlů (5/0)
Drakologie (5/0)
 
Teoreticko-praktické predmety
Létání (2/2)
POKT (5/0)
Bylinkářství (6/2)
Jasnovidectví (5/3)
Kouzelné formule (7/4)
Lektvary (7/5)
OPČM (7/4)
Přeměňování (7/4)
Numerologie (5/3)

Sarah:

Profesorský a vychovávatelský kurz
Odbor kúzelníckeho vzdelávania, ako už tradične, aj tento rok otvára kurz pre nových profesorov a vychovávatelov. Kurz sa delí podla odboru na profesor a vychovávatel. Kurz je v trvaní jedného školského roka a je zakončený skúškou, po ktorej úspešnom ukončení dostáva účastník certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Mnohé z kúzelníckych škôl, predškôl a škôliek bez tohoto kurzu svoj personál nezamestnávajú. Preto neváhajte a prihláste sa už dnes! Prihlášky sú otvorené do 31.8.2008 (30.9.2018) vrátane. Po tomto termíne už zápis nebude možný.
Prihláška musí obsahovať:
+ Meno a priezvisko
+ Výpis kurzov, na ktoré sa hlásite (vychovávatel/profesor + volitelné kurzy pre odvetvie profesor)
+ Opis hodnotenia OVCE (alebo originál, ktorý vám po vyhotovení kópie zašleme späť)
+ Overené potvrdenie o praxi v odbore (nepovinné)

Platbu za kurz je možné zaslať po vystavení ceny sovou alebo priamo na mieste kurzu, prvú hodinu.
Svoje prihlášky zasielajte na adresu "Odbor kouzelnického vzdělávání"

Zoznam volitelných kurzov pre odvetvie Profesor:
Volitelné kurzy na určité predmety
(pozn. číslo v zátvorke znázorňuje počet prednášok a cvičení)
Teoretické predmety
Astronomie (3/0)
Dějiny (3/0)
Studium mudlů (5/0)
Drakologie (5/0)
 
Teoreticko-praktické predmety
Létání (2/2)
POKT (5/0)
Bylinkářství (6/2)
Jasnovidectví (5/3)
Kouzelné formule (7/4)
Lektvary (7/5)
OPČM (7/4)
Přeměňování (7/4)
Numerologie (5/3)


Odpovede na všetky doručené dopisy s ďalšími inštrukciami budú odoslané do 30.9.2008 (7.10.2018).

Trixi:
Vážení a drazí,
kdo jest přihlášený na profesorský kurz, zítřkem 5.11., druhou vyučovací hodinou začínáme. Kdo ještě nemá uhrazeno, donese prašule sebou a zaplatí před vyučováním.

Navigace

[0] Seznam témat

[#] Další strana

Přejít na plnou verzi